სამყარო

სამყარო Als Albert Einstein im Jahr 1916 seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, veränderte er die Welt der Wissenschaft für immer. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen, die er formulierte, behandelt die ständige Ausdehnung des Universums. Diese erstaunliche Tatsache erinnert uns nicht nur daran, wie gross das Universum ist, sondern auch an eine Aussage des Psalmisten: «Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein» (Psalm 103,11-12).

დიახ, ღვთის მადლი იმდენად წარმოუდგენელია ნამდვილი, რადგან მისი ერთადერთი ვაჟი, ჩვენი უფალი იესო შეეწირა. ფსალმუნის ფორმულირება „ჯერჯერობით აღმოსავლეთი დასავლეთიდან“ განზრახ სცდება ჩვენს წარმოსახვას ის მასშტაბებით, რომელიც აღემატება აღქმულ სამყაროსაც. შედეგად, ვერავინ წარმოიდგენს ქრისტესში ჩვენი გამოსყიდვის რა მოცულობას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გაითვალისწინებთ იმას, რაც მოიცავს. ჩვენი ცოდვები გვაშორებს ღმერთს. მაგრამ ქრისტეს სიკვდილზე ჯვარზე ყველაფერი შეიცვალა. ღმერთსა და ჩვენს შორის უფსკრული დახურულია. ღმერთმა შეურიგდა სამყარო ქრისტესთან.

ჩვენ მიწვეული ვართ, რომ შევიტანოთ მეგობრობა, როგორც ოჯახში, სრულყოფილებასთან ერთად ღმერთთან ერთად სრულ მარადიულობისთვის. ის გვიგზავნის სულიწმინდას, რომელიც გვეხმარება, მივუახლოვდეთ მას და ჩვენი ცხოვრების ქვეშ მყოფნი ვიყოთ, რათა ქრისტეს მსგავსად გავხდეთ.

მოგვიანებით ღამით ცისკენ გადავხედავთ, გახსოვდეთ, რომ ღვთის მადლი სამყაროს ყველა განზომილებას აღემატება და ისიც, რომ ყველაზე გრძელი მანძილიც ჩვენ ვიცით, შედარებით მცირეა, ვიდრე მისი სიყვარული.

ჯოზეფ ტკაჩმა


pdfსამყარო