ჟურნალი მემკვიდრე 2015-02

 

წარმატებით დასრულდა 03 2015          

ჟურნალი მემკვიდრეობა აპრილი - ივნისი 2015

ფეხით ღმერთთან


აღდგომის კვირა - ჯოზეფ ტკახი

მადლი ტკივილი და სიკვდილი - თაკალანის მუზეკევა

მეფის სასარგებლოდ - ტამი ტკახი

ღვთის სამეფო (ნაწილი 4) - გარი დედო

მეფე სოლომონის მაღაროები (ნაწილი 15) - გორდონ გრინის მიერ

რა არის დოქტორი ფაუსუსმა არ იცოდა - ნილ ყურლიდან