მეთიუ XX: მთაზე ქადაგება (ნაწილი XX)

არაქრისტიანებმა კი მთაზე ქადაგების შესახებ მოისმინეს. ქრისტიანები ბევრ ქადაგს ისმენენ, მაგრამ არსებობს სექციები, რომლებიც ძნელია გასაგები და შესაბამისად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სათანადოდ ცხოვრება.

ჯონ სტოტმა აღნიშნა:
«Die Bergpredigt ist vermutlich der bekannteste Teil der Lehren Jesu, aber wohl auch der am wenigsten verstandene und sicherlich der am wenigsten befolgte» (Die Botschaft der Bergpredigt, pulsmedien Worms 2010, Seite 11). Lassen Sie uns erneut die Bergpredigt studieren. Vielleicht finden wir neue Schätze und erinnern uns auch wieder an die alten.

ბეატიტუდები

«Als er [Jesus] aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach» (Matthäus 5,1-2). Wie so oft, ist ihm die Menschenmenge wahrscheinlich gefolgt. Die Predigt war nicht nur für die Jünger bestimmt. Deshalb wies Jesus die Jünger an, seine Lehren in der ganzen Welt zu verbreiten und Matthäus schrieb sie auf, damit über eine Milliarde Menschen sie nachlesen können. Seine Lehren sind für jeden bestimmt, der willens ist, sie anzuhören.

«ნეტარ არიან ისინი, ვინც იქ სულიერად ღარიბები არიან; denn ihrer ist das Himmelreich» (V. 3). Was bedeutet es, «geistlich arm» zu sein? Geringes Selbstbewusstsein haben, an geistlichen Dingen kaum interessiert sein? Nicht unbedingt. Viele Juden bezeichneten sich als «die Armen”, denn sie waren oft arm und sie verliessen sich auf Gott, dass er für ihre täglichen Bedürfnisse sorgt. Somit mag Jesus die Treuen gemeint haben. Doch «geistlich arm» zu sein, deutet auf mehr hin. Arme Leute wissen, dass es ihnen am Nötigsten fehlt. Die geistlich Armen wissen, dass sie Gott brauchen; sie fühlen einen Mangel in ihrem Leben. Sie denken nicht von sich, Gott einen Gefallen zu tun, indem sie ihm dienen. Jesus sagt, das Himmelreich werde solchen Menschen – wie ihnen – zuteil. Es sind die Demütigen, die Abhängigen, denen das Himmelreich gegeben wird. Sie vertrauen allein auf Gottes Barmherzigkeit.

«ნეტარ არიან ისინი, ვინც იქ იტანჯებიან; denn sie sollen getröstet werden» (V. 4). Diese Aussage enthält eine gewisse Ironie, denn das Wort «selig» kann auch «glücklich» bedeuten. Glücklich sind die Traurigen, sagt Jesus, denn zumindest tröstet es sie, zu wissen, dass ihre Nöte nicht von Dauer sind. Alles wird zurechtgebracht werden. Man beachte, dass es sich bei den Seligpreisungen nicht um Gebote handelt – Jesus sagt nicht, es sei geistlich von Vorteil, Leid zu tragen. In dieser Welt tragen bereits viele Menschen Leid und Jesus sagt, dass sie getröstet werden sollen – wahrscheinlich beim Kommen des Himmelreiches.

«ნეტარ არიან თვინიერნი; denn sie werden das Erdreich besitzen» (V. 5). In antiken Gesellschaften hat man oft den Sanftmütigen das Land weggenommen. Aber nach der Vorgehensweise Gottes wird auch das zurechtgebracht werden.

”ნეტარ არიან ისინი, ვინც მშიერი და წყურვილი აქვთ სამართლიანობას; denn sie sollen satt werden» (V. 6). Diejenigen, die sich nach Recht und Gerechtigkeit sehnen (das griechische Wort bedeutet beides), werden erhalten, wonach es sie verlangt. Jene, die unter dem Bösen leiden und wollen, dass Dinge zurechtgebracht werden, sollen belohnt werden. In diesem Zeitalter leidet Gottes Volk unter dem Unrecht; wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Jesus versichert uns, dass unsere Hoffnungen nicht vergebens sein werden.

«ნეტარ არიან მოწყალენი; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen» (V. 7). Wir bedürfen der Barmherzigkeit am Tage des Jüngsten Gerichts. Jesus sagt, dass wir deshalb in dieser Zeit Barmherzigkeit üben sollen. Das steht im Widerspruch zum Verhalten derjenigen, die Recht fordern und andere betrügen oder die Barmherzigkeit fordern, aber selbst unbarmherzig sind. Wenn wir ein gutes Leben haben wollen, dann müssen wir uns auch dementsprechend verhalten.

«ნეტარ არიან ისინი, ვინც გულით სუფთაა; denn sie werden Gott schauen» (V. 9). Ein reines Herz hat nur ein Verlangen. Diejenigen, die allein nach Gott suchen, werden sicher sein, dass sie ihn finden. Unser Verlangen wird belohnt werden.

«ნეტარ არიან მშვიდობიანნი; denn sie werden Gottes Kinder heissen» (V. 9). Die Armen werden ihr Recht nicht mit Gewalt durchsetzen. Gottes Kinder verlassen sich auf Gott. Wir sollten Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit zeigen, nicht Zorn und Zwietracht. Wir können nicht einträchtig im Reich der Gerechtigkeit leben, indem wir ungerecht handeln. Da wir uns den Frieden des Reiches Gottes wünschen, sollten wir auch in friedfertiger Weise miteinander umgehen.

«ნეტარ არიან ისინი, ვინც იდევნებიან სამართლიანობისთვის; denn ihrer ist das Himmelreich» (V. 10). Menschen, die sich richtig verhalten, müssen manchmal leiden, weil sie gut sind. Sanftmütige werden gern von den Leuten ausgenutzt. Es gibt solche, die sich sogar über die ärgern, die Gutes tun, weil deren gutes Beispiel die üblen Leute umso schlechter aussehen lässt. Manchmal gelingt es den Gerechten, Unterdrückten zu helfen, indem sie soziale Bräuche und Regeln schwächen, die den Ungerechten Macht verliehen haben. Wir trachten nicht danach, verfolgt zu werden, jedoch werden Gerechte oft von schlechten Menschen verfolgt. Seid guten Mutes, sagt Jesus. Haltet durch. Das Himmelreich gehört den Menschen, denen es so ergeht.

Dann wendet sich Jesus direkt an seine Jünger und spricht sie mit dem Wort «ihr» in der zweiten Person Mehrzahl an: «Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind» (V. 11-12).

ამ ლექსში არის მნიშვნელოვანი პასტა: "ჩემი გულისთვის". იესო ელოდება თავის მოწაფეებს დევნას არა მხოლოდ მათი კარგი ცხოვრების წესის გამო, არამედ იესოსთან კავშირის გამო. ამიტომ, იყავით ბედნიერი და დარწმუნებული, როდესაც გაჰყვებით - ყოველ შემთხვევაში, თქვენი მოქმედებები საკმარისი უნდა იყოს, რომ შენიშნოთ. თქვენ შეცვლით ამ სამყაროში და შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ეს დააჯილდოვებთ.

გააკეთე განსხვავება

Jesus verwendete auch einige kurze metaphorische Formulierungen, um zu beschreiben, wie seine Nachfolger die Welt beeinflussen sollen: «Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten» (V. 13).

თუ მარილი კარგავს თავის არომატს, ეს არ იქნება სასარგებლო, რადგან მისი გემო მის ღირებულებას აძლევს. მარილი იმდენად კარგია, რომ სხვა რამეზე განსხვავებული გემოვნებაა. ანალოგიურად, იესოს მოწაფეები მიმოფანტული არიან მსოფლიოში - მაგრამ თუ ისინი თანაბარი არიან, ისინი არ სარგებლობენ.

«Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind» (V. 14-15). Die Jünger sollen sich nicht verbergen – sie sollen sichtbar sein. Ihr Beispiel ist Teil ihrer Botschaft.

«So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen» (V. 16). Später hat Jesus die Pharisäer kritisiert, weil sie um ihrer Werke willen gesehen werden wollten (Mt
6,1). Gute Werke sollen schon gesehen werden, aber zur Ehre Gottes, nicht zu unserer eigenen.

უკეთესი სამართლიანობა

როგორ უნდა ცხოვრობდეს მოწაფეები? იესო საუბრობს ეს ლექსები 21 მეშვეობით 48. ეს იწყება გაფრთხილებით: თუ გსმენიათ, რასაც ვამბობ, შეიძლება გაინტერესებდეთ, თუ ვცდილობ, რომ ბიბლიის გატეხვა ვცდი. მე არ გავაკეთებ ამას. მე ვაკეთებ და ასწავლიან ზუსტად იმას, რაც ბიბლიურ მუხლებს უკარნახავს. რას ვაპირებ, გაოცება, მაგრამ გთხოვთ, არ მიმიღო.

«Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen» (V. 17). Viele Menschen konzentrieren sich hier auf das Gesetz und vermuten, es gehe darum, ob Jesus die Gesetze des Alten Testamentes wegnehmen will. Das macht es sehr schwer, die Verse auszulegen, da jeder darin übereinstimmt, dass Jesus Christus als Teil seiner Mission einige Gesetze erfüllte, die dadurch überflüssig wurden. Man mag darüber streiten, wie viele Gesetze betroffen sind, aber jeder stimmt zu, dass Jesus gekommen ist, um zumindest einige davon aufzuheben.
 
Jesus spricht nicht über Gesetze (Plural!), sondern über das Gesetz (Singular!) – das heisst über die Thora, die ersten fünf Bücher der Heiligen Schrift. Er spricht auch über die Propheten, ein anderer Hauptabschnitt der Bibel. Bei diesem Vers geht es nicht um einzelne Gesetze, sondern um die Bücher des Alten Testaments als Ganzes. Jesus kam nicht, um die Heilige Schrift abzuschaffen, sondern sie zu erfüllen.

რა თქმა უნდა, მორჩილება როლს ასრულებდა, მაგრამ უფრო მეტი იყო. ღმერთს სურს, რომ შვილებს უფრო მეტი გააკეთონ, ვიდრე წესების დაცვა. როდესაც იესო შესრულდა თორეს, ეს არ იყო მხოლოდ მორჩილება. მან დაასრულა ყველაფერი, რაც თომას ოდესმე მიანიშნა. მან გააკეთა ის, რაც ისრაელს არ შეუძლია, როგორც ერი.

Dann sagte Jesus: «Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht» (V. 18). Aber Christen müssen ihre Kinder nicht beschneiden lassen, bauen keine Laubhütten und tragen auch keine blauen Fäden in Quasten. Alle stimmen darin überein, dass wir diese Gesetze nicht halten müssen. So fragt sich, was Jesus meinte, als er sagte, dass keines der Gesetze aufgelöst würde? Ist es nicht so, in der Praxis sind diese Gesetze verschwunden?

Es gibt drei grundlegende Überlegungen hierzu. Erstens, wir können erkennen, dass diese Gesetze nicht verschwunden sind. Sie sind noch in der Thora aufgeführt, aber das bedeutet nicht, dass wir sie befolgen müssen. Das ist richtig, doch es scheint nicht das zu sein, was Jesus hier sagen wollte. Zweitens, könnte man sagen, dass Christen diese Gesetze halten, und zwar im Glauben an Christus. Wir halten das Gesetz der Beschneidung in unseren Herzen (Römer 2,29) und wir halten alle rituellen Gesetze durch Glauben. Auch das ist richtig, doch es dürfte nicht das sein, was Jesus hier genau sagte.

მესამე, უნდა აღინიშნოს, რომ 1. არცერთი კანონი არ შეიძლება იყოს მოძველებული, სანამ ყველაფერი შესრულდება და 2. ყველა თანხმდება, რომ ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთი კანონი აღარ მოქმედებს. ასე რომ, დავასკვნათ 3. რომ ყველაფერი შესრულებულია. იესომ შეასრულა თავისი მისია და ძველი აღთქმის კანონი აღარ მოქმედებს. რატომ უნდა თქვა იესომ "სანამ ზეცა და დედამიწა არ გაივლის"?

მან მხოლოდ ის თქვა, რომ ხაზი გაუსვა მისი ნათქვამის გარკვეულობას? რატომ გამოიყენა მან სიტყვა "დან" ორჯერ, თუ მხოლოდ ერთი მათგანი იყო აქტუალური? არ ვიცი. მე ვიცი, რომ არსებობს ძველი აღთქმის მრავალი კანონი, რომელთა დაცვაც ქრისტიანებმა არ უნდა შეასრულონ და 17-20 მუხლები არ მოგვითხრობენ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს მათზე. თუ მხოლოდ ლექსებს ვიმსჯელებთ, რადგანაც გარკვეული კანონები გვაქვს ჩვენთვის, ჩვენ ამ მუხლებს ბოროტად იყენებენ. ისინი არ გვასწავლიან, რომ ყველა კანონი მოქმედებს სამუდამოდ, რადგან ეს არ ეხება ყველა კანონს.

ეს მცნება - რა არის ისინი?

Jesus fährt fort: «Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heissen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird gross heissen im Himmelreich» (V. 19). Welche sind «diese” Gebote? Bezieht sich Jesus auf die Gebote im Gesetz des Moses oder auf seine eigenen Anweisungen, die er kurz darauf geben wird? Wir müssen die Tatsache beachten, dass Vers 19 mit dem Wort «deshalb» beginnt (statt «nun» in der).

არსებობს ლოგიკური კავშირი ლექსებს შორის 18 და 19. ნიშნავს თუ არა ეს კანონი, რომ ეს მცნება ასწავლიან? ეს იესოს ეხება კანონის შესახებ. მაგრამ არსებობს მცნება ტორაში, რომლებიც მოძველებულია და აღარ უნდა ასწავლონ კანონით. აქედან გამომდინარე, იესოს არ შეუძლია ისწავლოს ძველი აღთქმის ყველა კანონი. ეს იქნებოდა განსხვავებული დანარჩენი ახალი აღთქმა.

Sehr wahrscheinlich ist die logische Verbindung zwischen den Versen 18 und 19 eine andere und richtet sich mehr auf den Schlussteil «bis es alles geschieht». Diese Überlegung würde Folgendes bedeuten: Das ganze Gesetz wird bleiben, bis es alles geschieht und «deshalb» (da Jesus alles erfüllte), sollen wir diese Gesetze lehren (die Gesetze Jesu, die wir gleich lesen werden), anstelle der alten Gesetze, die er kritisiert. Dies ergibt mehr Sinn, wenn man es im Kontext der Predigt und des Neuen Testamentes betrachtet. Es sind Jesu Gebote, die gelehrt werden sollen (Matthäus 7,24; 28,20). Jesus erklärt das Warum: «Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen» (V. 20).

ფარისევლები ცნობილი იყო მათი მკაცრი მორჩილებისთვის; მათ თავიანთი მწვანილი და სანელებლებიც კი შეასხეს. მაგრამ ჭეშმარიტი სამართლიანობა არის გულის საკითხი, ადამიანის ხასიათი და არა გარკვეული წესების დაცვა. იესოს არ უთქვამს, რომ ამ კანონებისადმი ჩვენი მორჩილება უნდა იყოს უკეთესი, მაგრამ მორჩილება უნდა იყოს უკეთესი კანონები, რაც მას ცოტა ხნის შემდეგ ახსნის, რადგან ვიცით, რას ნიშნავს.

მაგრამ ჩვენ არ ვართ სამართლიანი, როგორც უნდა ვიყოთ. ჩვენ ყველას გვჭირდება წყალობა და ჩვენ არ მივალთ ზეციერ სამეფოში ჩვენი სიმართლის გამო, არამედ სხვაგვარად, როგორც იესომ თქვა ლექსები 3-10. პავლემ სიმართლის ძღვენი, სარწმუნოების გამართლება, იესოს სრულყოფილ სიმართლეს უწოდა, რომელშიც ჩვენ მივიღებთ რწმენით მასთან ერთობაში. მაგრამ იესო არ ახსნა ყველაფერი აქ.

მოკლედ, არ ფიქრობთ, რომ იესო მოვიდა ძველი აღთქმის მუხლების გაუქმებაზე. ის მოვიდა იმისთვის, რასაც წმინდა წერილები იწინასწარმეტყველა. ყველა კანონი ძალაში დარჩა, სანამ იესომ შეასრულა ყველაფერი, რაც მას გაეგზავნა. ის ახლა გვაძლევს სამართლიანობის ახალ სტანდარტს, იცხოვროს და ასწავლოს.

მაიკლ მორისონი


pdfმეთიუ XX: მთაზე ქადაგება (ნაწილი XX)