ღვთის მადლი

მადლი Gnade ist das erste Wort in unserem Namen, weil es unsere individuelle und gemeinsame Reise zu Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist am besten beschreibt. «Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie” (Apostelgeschichte 15, 11). Wir sind «ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist” (Römer 3, 24). Durch Gnade allein lässt uns Gott (durch Christus) Anteil an seiner eigenen Gerechtigkeit haben. Die Bibel lehrt uns beständig, dass die Glaubensbotschaft eine Botschaft über Gottes Gnade ist (Apostelgeschichte 14,3;20,24;20,32).

ღმერთთან ურთიერთობა ადამიანთან ყოველთვის ყოველთვის იყო მადლი და ჭეშმარიტება. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი იყო ამ ფასეულობების გამოხატულება, ღვთის მადლი იესო ქრისტეს მეშვეობით სრული გამოხატულება იყო. ღვთის მადლით ჩვენ მხოლოდ იესო ქრისტეს მეშვეობით გადავარჩინეთ და არა კანონის დაცვით. კანონი, რომლითაც ყველა ადამიანი დაშალულია, არ არის ღვთის ბოლო სიტყვა ჩვენთვის. მისი ბოლო სიტყვა ჩვენთვის არის იესო. ის არის სრულყოფილი და პირადი გამოცხადება ღვთის მადლი და ჭეშმარიტება, რომ მან თავისუფლად მისცა კაცობრიობის.

Unsere Verurteilung unter dem Gesetz ist berechtigt und gerecht. Wir erreichen rechtmässiges Verhalten nicht aus uns selbst, denn Gott ist kein Gefangener seiner eigenen Gesetze und Rechtmässigkeiten. Gott in uns wirkt in göttlicher Freiheit nach seinem Willen. Sein Wille ist durch Gnade und Erlösung definiert. Der Apostel Paulus schreibt dazu folgendes: «Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben” (Galater 2, 21). Paulus beschreibt die Gnade Gottes als einzige Alternative, die er nicht wegwerfen möchte. Gnade ist keine Sache, die gewogen und gemessen wer- den und mit der man handeln kann. Gnade ist die lebendige Güte Gottes, durch die er dem menschlichen Herz und dem Verstand nachgeht und beides verändert. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus, dass das Einzige, was wir durch unsere eigene Mühe zu erreichen versuchen der Sünde Sold ist, nämlich der Tod selbst. Das ist die schlechte Nachricht. Doch es gibt auch eine ganz besonders Gute, denn «die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn” (Römer 6, 24). Jesus ist die Gnade Gottes. Er ist Gottes Erlösung, die für alle Menschen frei gegeben wurde.