ასოციაცია მსოფლიო ღმერთის ეკლესია (შვეიცარია)
8000 ციურიხი

 

ელ-ფოსტა:     info@wkg-ch.org
ინტერნეტი: www.wkg-ch.org


ბანკი

პოსტფინანსი ციურიხი

PC ანგარიშის: 23-58243-7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

 

საავტორო უფლებები © 2013 WKG შვეიცარია